GEBRUIKSREGLEMENT BENELUX CERTIFICERINGSMERK « CFQ QUALITY STANDARD»

De Benelux brancheorganisatie voor de golfkartonindustrie, the Corrugated Benelux Association (CBA), heeft de standaard Common Footprint Quality (CFQ) als eerste ontwikkeld voor de Benelux handel en industrie in groenten en fruit, ook voor andere sectoren en gebruikers kan CFQ worden gebruikt.

Posted in
ReMarkAble

ReMarkAble